Lietuvos energetikos agentūra skelbia nepriklausomų elektros energijos tiekėjų siūlomų planų sąskaitų palyginimą

Nepriklausomų elektros tiekėjų pasiūlymai atnaujinami ir pateikiami apskaičiuojant prognozuojamą mėnesio sąskaitą bei garantinio tiekimo kainą. Kainos nurodomos be valstybės taikomų kompensacijų. Į trečiąjį liberalizacijos etapą patenkantiems vartotojams pateikiama prognozuojama mėnesio sąskaita nuo 2023 m. sausio 1 d. Taip pat palyginimui pateikiama visuomeninio tiekėjo kaina, kuri galioja iki sausio 1 d.

Rugsėjo 8 d. duomenimis, elektros tiekėją jau yra pasirinkę 1,4 mln. vartotojų, tai yra 69 proc. visų buitinių vartotojų). Nepriklausomo elektros tiekėjo dar nepasirinko 522 tūkst. buitinių vartotojų (31 proc. visų buitinių vartotojų). Iš jų 430 tūkst. priklauso III liberalizacijos etapui, o 85 tūkst. vartotojų priklauso garantiniam tiekimui (sutarčių su tiekėjais nesudarę I ir II etapo vartotojai).

Rugpjūčio 31 d. Vyriausybė nustatė kompensavimo tvarką buitiniams vartotojams, kurių pasirinktas nepriklausomas elektros energijos tiekėjas nevykdys prisiimtų įsipareigojimų ir dėl to tokiems vartotojams bus užtikrinamas garantinis tiekimas (jei vartotojai nepasirinks nepriklausomo tiekėjo). Skirtumas tarp elektros energijos buitiniams vartotojams taikomos elektros energijos garantinio tiekimo kainos ir nutarime nustatytos minimalios 1 kWh elektros energijos kainos ribos (24,00 ct/kWh) negali būti didesnis kaip 60 proc. galutinės elektros energijos kainos. Visiems elektros energijos buitiniams vartotojams nuo liepos 1 d. yra taikomas dalinis tiekimo kainos kompensavimas (0,09 Eur/kWh), kuris galios iki gruodžio 31 d.

Panašusturinys

Apskaičiuojant prognozuojamas sąskaitas daroma prielaida, kad per mėnesį suvartojama apie 150 kWh elektros energijos (statistinis vidutinio būsto elektros suvartojimas Lietuvoje per mėnesį). Dviejų laiko zonų tarifo atveju daroma prielaida, kad 75 kWh (50%) elektros energijos suvartojama dienos metu, o 75 kWh (50%) nakties metu.
Prognozuojama fiksuota mėnesio vienos/dviejų laiko zonų sąskaita apskaičiuota pagal konkrečią dieną (kiekvieną antradienį) skelbiamas 1 kWh kainas.
Apskaičiuojant prognozuojamą mėnesio sąskaitą nurodomos planų su 18–24 mėn. kainos fiksavimo laikotarpiu be jokių papildomų nuolaidų (pvz., nuolaida pirmajai sąskaitai, mažesnis tarifas pirmiesiems mėnesiams ir pan.), valstybės taikomos kompensacijos (0,09 Eur/kWh),  papildomų mokėjimų (pvz., už žaliąją energiją, mėnesio mokėjimas ir pan.)).
Atkreiptinas dėmesys, kad kai kurie tiekėjai („Elektrum Lietuva”, „Enefit”, „Ignitis“) siūlo ir ilgesnio kainos fiksavimo laikotarpio (atitinkamai 36 mėn., 49 mėn. ir 72 mėn.) planus, kurių 1 kWh kainos yra mažesnės lyginant su trumpesnio kainos fiksavimo laikotarpio (iki 24 mėn.) planais, pvz. (vienos laiko zonos planai):
·        „Elektrum“ (kainos fiksavimas 36 mėn.) – 0,48510 Eur/kWh;
·        „Ignitis“ – (kainos fiksavimas 39 mėn.) – 0,4950 Eur/kWh.
·        „Enefit“ (kainos fiksavimas 84 mėn.) – 0,43342 Eur/kWh.
Apskaičiuojant nefiksuotą prognozuojamą mėnesio sąskaitą (3 pav.) pateikiami tarifai iš nepriklausomų tiekėjų interneto svetainėse nurodytų planų Birža (Laisvas, Išmanus, Pažangus ir pan.) preliminarių kainų.
Kadangi tiekėjai nurodo vienos kilovatvalandės kainas, apskaičiuotas taikant skirtingo laikotarpio (1 mėn., 3 mėn., 6 mėn., 12 mėn.) Nord Pool biržos vidutines kainas, šalia pateikiamos ir prognozuojamos mėnesio sąskaitos, apskaičiuotos pagal vieningą bazę (Nord Pool biržos 2022 metų liepos mėn. vidutinė kaina – 0,305 kWh be PVM) perskaičiuotas 1 kWh kainas. Faktinė mėnesio sąskaitos suma bus apskaičiuota ne pagal praėjusio, bet pagal einamojo mėnesio elektros energijos kainas Nord Pool biržoje (pvz., Nord Pool biržos 2022 m. rugsėjo 1–6 d. vidutinė kaina – 0,371 Eur/kWh be PVM).
2. Aktualu garantiniame tiekime esantiems vartotojams
Į garantinį tiekimą patekusiems vartotojams prognozuojama mėnesio sąskaita apskaičiuota einamojo mėnesio galiojančio garantinio tiekimo 1 kWh kainą padauginus iš vidutinio elektros suvartojimo per mėnesį (150 kWh) sumos. Garantinio tiekimo kaina apskaičiuojama ir kinta kiekvieną mėnesį.
3. Aktualu III etapo vartotojams
Prognozuojama mėnesio sąskaita (7–8 pav.) apskaičiuota pagal konkrečią dieną (kiekvieną antradienį) skelbiamas 1 kWh kainas (sutarties įsigaliojimas – nuo 2023 m. sausio 1 d.). Skelbiama informacija be Enefit, UAB pasiūlymų, nes bendrovės interneto svetainėje atskirai, nuo sausio 1 d. galiosiančios kainos nenurodomos. Šio tiekėjo atstovai nurodo, kad sutartį su šia tiekimo pradžios data galima inicijuoti tik telefoninio pokalbio metu.